BUSINESS INNOVATOR OF THE YEAR 2016

גאים לספר על הכרה בינלאומית להצלחה שלנו!

מגזין Corporate Vision העניק לטל לייזר מנכ"ל חדשנות מעשית "פרס מנהלים" על הצטיינות בתחום פעילותה:
BUSINESS INNOVATOR OF THE YEAR 2016

מדובר במגזין בינלאומי ששם לו כחזון להיות משאב רב ערך עבור מקבלי החלטות ליצירת עסקים מצליחים ורווחיים יותר. המגזין שייך לקבוצת התקשורת הבינלאומית Global AI, ונקרא ע"י מנהלים בכל העולם.

הפרס היוקרתי הוענק לטל על בסיס תחקיר מעמיק על פעילות החברה בתחום החדשנות ופיתוח מוצרים ועל בסיס המלצות לקוחותינו. 

<    >
ניווט לדף כותבים עלינו
ניווט לדף כתבו עלינו במגזין NBR