מימון הרשות לחדשנות
ליווי מלא של חברות בהגשת בקשות למימון תהליכי חדשנות ופיתוח מוצרים במסלולי החדשנות של הרשות לחדשנות במשרד הכלכלה והתעשייה (לשעבר במדען הראשי).

למרות הנגשה מקסימלית של התהליך מצד רשות החדשנות לקהל המטרה, חברות רבות נמנעות מלגשת לתוכניות הללו בשל התפיסה כי תהליך הגשת הבקשה מורכב ומסובך וכי הוא מיועד לתעשיית ההייטק בלבד. קיימים מסלולים אטרקטיביים גם לתעשייה המסורתית שכדאי לבחון אותם. חדשנות מעשית תוכל לעזור לכם בליווי תהליך הבקשה.


הליווי של חדשנות מעשית כולל:
גיבוש הבקשה לקבלת המימון על כל פרטיה, ומילוי כל הטפסים
הרלוונטיים - במינימום מאמץ מצד החברה.

 תמחור ותקצוב תהליך הפיתוח, תוך התייחסות מקיפה לאפיון
התהליך, במטרה למקסם את התוצאות במסגרת אפשרויות
המימון שמציע משרד הכלכלה. גם כאן נדאג למילוי הטפסים הרלוונטיים.

 ליווי צמוד מול הבוחן ונציגי המדען השונים לאורך התהליך.​