מקום חדש של חדשנות - מקום מעשיברוכים הבאים למקום חדש של חדשנות - מקום מעשי!