מימון מעשי – תעשייה מסורתית

 
ניווט לפיתוח מעשי

שירות חדש – ליווי מלא של הגשת בקשות למימון תהליכי חדשנות ופיתוח במסלולי החדשנות של המדען הראשי.

למרות הנגשה מקסימלית של התהליך מצד המדען לקהל המטרה, חברות רבות נמנעות מלגשת לתוכניות הללו בשל התפיסה כי תהליך הגשת הבקשה מורכב ומסובך. 

הליווי של חדשנות מעשית כולל:
1. גיבוש הבקשה לקבלת המימון על כל פרטיה, ומילוי כל הטפסים הרלוונטיים - במינימום מאמץ מצד החברה.
2. תמחור ותקצוב תהליך הפיתוח, תוך התייחסות מקיפה לאיפיון התהליך, במטרה למקסם את התוצאות במסגרת אפשרויות המימון שמציע משרד הכלכלה. גם כאן נדאג למילוי הטפסים הרלוונטים.
3. "ליווי צמוד" של התקשורת מול הבוחן ונציגי המדען השונים סביב התהליך.

 

חדשנות מעשית מאושרת כיועץ חדשנות ע"י המדען הראשי